A cikk célja, hogy bemutassa a pontos műfaji meghatározást, és a leírás elkészítését. A con-okon bekért forgatókönyvek egyéb részeivel nem foglalkozik, mivel azok egyértelműek (anime cím, karakternevek, stb.).

Az itt leírtak csupán ajánlás, nem kötelező érvényű, célunk segítséget nyújtani egy színvonalas előadás megtervezéséhez!

Bevezető

A cosplay-hez kötelezően csatolandó „forgatókönyv” valójában egy szinopszis (a legszűkebb értelemben vett cselekményvázlat, kiről szól, miről szól, honnan indul, hová jut el és milyen úton), vagy esetleg egy treatment (a jelenet történetének rövid, néhány oldalas összefoglalója, amiből megtudhatjuk magát a sztorit – azaz mi történik és kivel -, illetőleg a cselekményt – vagyis miért és hogyan -. Ennek megfelelően ki kell derülnie belőle, hogy kik a jelenet fő karakterei, mi történik velük, ők mit cselekszenek erre válaszul, nagy vonalakban le kell írni a felmerülő főbb akadályokat és számottevő konfliktusokat, végül pedig a történet megoldását.). A szinopszis terjedelme maximum 1 oldal, minimum 2-3 mondat, a treatment 1-2 oldalas. Ennek a „forgatókönyvnek” az a célja, hogy a szervezőket és a zsűrit segítse, hogy tudja, melyik előadás miről fog szólni, hogyan fog kinézni.

Egy jó cosplay-es forgatókönyv minimum 4-5 mondat, maximum 1 oldalas (ábrák nélkül), tartalmazza a cselekményvázlatot: indulóhelyzet, a főbb fordulópontok (váltások) és befejezés. Illetve tartalmaz egy-két ábrát a színpadképpel (ez főleg a táncos előadásokra igaz).

Figyelni kell arra, hogy ne használjunk szlenget, és lehetőleg kerüljük a rövidítéseket és az idegen szavakat!

Tervezés

Egy előadás megtervezése mindig nagyon fontos, hogy tudjuk hány szereplővel dolgozunk, milyen cselekményt és színpadképet akarunk megjeleníteni. A „forgatókönyv”  ehhez segítséget nyújt, vázat ad az előadásnak. Fontos struktúrát adni az előadásunknak, hogy legyen eleje és vége, hogy meghatározzuk a karakterek milyen szituációból indulnak, hova érkeznek, és hogy hogyan jutnak el oda, mik a cselekmény fontosabb mozzanatai, fordulópontjai.

Figyelni kell arra, hogy akár vázlatosan, akár mondatokba foglalva írjuk le a szerkezetet, mindenképpen átlátható és könnyen értelmezhető legyen!

Műfaj meghatározása

Alapvető műfajok: tánc, paródia, bűvésztrükk, drámai játék, akrobatika. Ezek a műfajok keveredhetnek, egy előadásban több műfaj is kerülhet, illetve ezek tovább bonthatóak (ez csak akkor célszerű, ha fontos az előadás szempontjából, egyébként csak túlbonyolítja a forgatókönyvet).
A tánc: nagyon sokféle lehet, pl. latin amerikai táncok (rumba, salsa, samba, stb), hip-hop, para-para, színpadi tánc (drámai mesét, cselekménysort fejez ki táncos formában a szerepszerűen átélt mozdulat, gesztus, mimika felhasználásával), musical tánc, show tánc, balett, mozgásszínház/táncszínház (olyan színpadi tánc, amely összművészeti (a költészet, zene, színművészet, táncművészet, festészet és építészet nagy hatású egysége) eszközöket is felhasznál), hastánc, stb.
A drámai játék műfajba azok a jelenetek tartoznak, amelyek nem paródiák, vagy vígjátékok, hanem komoly hangvételűek.
Az akrobatika: ide tartozik minden ügyességhez kapcsolódó mozgáson alapuló előadás, ami nem harcművészet. A legtöbb esetben ezek valamilyen különleges eszköz használatát is jelentik. Pl: torna (azon belül szallag, buzogány, stb.), diabolo, ördögbot, zsonglőr eszközök, stb. Ennél a műfajnál érdemes külön megemlíteni, hogy milyen eszköz fog szerepelni az előadásban, illetve az előadás jellegét.

Szöveges előadás

A szöveges előadás forgatókönyve pár mondat, ami egy egyszerű szinopszis és treatment keverék. Nézzük példaként a Jancsi és Juliska című mese szinopszisát:

Jancsi és Juliska eltéved az erdőben. Találnak egy mézeskalács házat, amiről kiderül, hogy egy boszorkány lakik benne. A boszorkány meg akarja őket enni, de ők túljárnak az eszén és belökik a kemencébe. Így megmenekülnek, és hazamennek.

Ugyanez vázlatosan:

 1. jelenet: Jancsi és Juliska eltéved az erdőben, beszélgetés közben rátalálnak egy mézeskalács házra (00:00-00:29)
 2. jelenet: Előjön a boszorkány a házból, becsalja és elkezdi hizlalni őket (00:30-00:59)
 3. jelenet: Rájönnek, hogy a boszorkány meg akarja enni őket, tervet eszelnek ki (01:00-01:29)
 4. jelenet: Tőrbe csalják a boszorkányt, és belökik a kemencébe (01:30-01:59)
 5. jelenet: Összeszednek mindent, amit találnak és elmenekülnek (02:00-02:10)

Magát a szöveget egyik változat sem tartalmazza, de ez nem jelenti azt, hogy nem is szabad tartalmaznia! Az időpontok megadása és pontos betartása nem kötelező, de a jelenet összerakásánál nagyon nagy segítséget nyújthat.

Táncos előadás

Egy táncos előadás „forgatókönyvének” megírásánál legnagyobb segítséget maga a választott zene nyújthatja, az egyes versszakok, váltások eleve megadják a keretet.

Egy példa:

 1. rész: felvonulás – a felvonulás végére egy sorban állunk (00:00-00:20) zene1
 2. rész: hastánc alapokon színpadi tánc (00:21-3:30) zene2
  1. rész: 1-2. versszak – egyesével sorban táncolunk, bemutatva ezzel az egyes karaktereket, mindenki a maga stílusába (00:21-01:21)
  2. rész: 1. refrén – közös refrén tánc (01:22-01:32)
  3. rész: hangszeres zene – szétszóródás, körben menő tánc (01:33-02:29)
  4. rész: 3. versszak – közös tánc, a vég&
   eacute;re visszaállás egy sorba (02:30-03:00)
  5. rész: 2.-4. refrén – közös refrén tánc (03:00-03:30)
 3. rész: levonulás (03:31-03:50) zene3 

A táncokat érdemes ábrákkal (karikák és nyilak) illusztrálni, hogy lássátok hány ember mozog egyszerre a színpadon, milyen irányban, vagy az egyes részek végére milyen elrendezésbe kell megérkezni!

Egy példa:

abra.gif


Utószó

Végül pár szabály, amit mindenképpen figyelembe kell venni az előadás megtervezésénél, így a „forgatókönyv” elkészítésénél is:

 • kerüljük az obszcén szavakat
 • kerüljük a belsős poénokat
 • vegyük figyelembe, hogy a közönség soraiban 6 év környéki kisgyerekek is ülnek, minden „karikás” tartalom kerülendő (pl. szexuális jellegű poénok)
 • 5 perces a korlát, ebben minden szöveges és zenés résznek együtt véve bele kell férnie

Egy igényes előadás kivitelezéséhez elengedhetetlen a tervezés, még akkor is, ha írásos formában nem valósul meg; de az írás megmarad és az ötletek így nem vesznek el!

Még ha nem is a con-ra készültök, ha van egy pár ötletetek, azokat írjátok le, és a sok kis ötlet hamar össze fog állni egy forgatókönyvvé!

Forrás: http://www.magyar.film.hu/, http://www.filmiras.hu/